Regelement

VOSSEJACHT

DOEL

Vossejacht is een spel waarbij de deelnemer per fiets een van tevoren gepijlde route volgt. Op deze route komt de deelnemer gekleurde controleposten (emmers) tegen waarbij iedere deelnemer zijn eigen identiek gekleurde unieke deelname nummer (knijper) dient in te leveren. Aan het einde van de route staat de denkbeeldige vos die als laatste controle geldt. De winnaar van een vossejacht is diegene die zich als eerste bij de vos meldt, van degenen die het meest aantal voorafgaande controleposten op zak heeft.

REGELS VOOR DE VOSSEJACHT

 1. Het juiste vervolg (de vervolgpijl) na een zoekpijl dient geplaatst te worden voor de eerst volgendekruising, met een maximale afstand van 100 meter. Onder een kruising wordt uitsluitendeenverhard, duidelijk en openbaar stuk wegdek verstaan.
 2. Indien een controle op basis van regel 1 ten onrechte geplaatst is, vervalt de desbetreffende controle.
 3. Een controle post mag pas vertrekken als redelijkerwijs aangenomen kan worden dat alle renners gepasseerd zijn. Hiervoor geldt geen tijdslimiet aangezien controles die geplaatst zijn aan het begin van een jacht normaliter eerder kunnen vertrekken dan controles die geplaatst zijn aan het einde van de jacht. Men kan GEEN controle meer inleveren indien de controlepost reeds vertrokken is.
 4. Lever altijd de JUISTE kleur in om misverstanden te voorkomen.
 5. De organisatie behoudt het recht om een jacht of controles te schrappen en/of ongeldig te verklaren,alsmede het recht om individuele uitslagen te schrappen in geval van ongedisciplineerd gedrag.
 6. Een controlepost is ongeldig als men zich verstopt (zoals achter roerende zaken). Evenmin mogen een controlepost en vos zich vermommen. Een controlepost mag onbemand zijn, mits de controle emmer duidelijk op de route geplaatst is.
 7. Het is verboden om op de spoorbaan of op het grind gedeelte direct langs een spoorbaan te fietsen. Diskwalificatie in de uitslag is het gevolg.
 8. De jacht is ten einde zodra men de ‘vos’ heeft ingeleverd.
 9. Indien er nog geen uitzetter bekend is voor de eerstvolgende jacht, moet de eerst eindigende van de huidige jacht de tocht voor de eerstvolgende keer uitzetten. Tenzij die persoon of reeds een jacht heeft uitgezet of zich al heeft opgegeven voor het uitzetten van 1 van de nog te verrijden jachten. De volgende uitzetter wordt dan aangewezen op volgorde van de uitslag van de huidige jacht. Deze regel geldt niet voor uitzetters die normaliter de jacht niet in Zoetermeer uitzetten
 10. Tijdens de laatste jacht gelden dubbele punten

RICHTLIJNEN VOOR HET UITZETTEN VAN EEN VOSSEJACHT

 1. Tijdsduur maximaal 2 uur, d.w.z. uiterlijk 12 uur terug in de kantine. Houd dus bij “zoek”-jachtenrekening met de lengte van de jacht. De maximale lengte is 45 km.
 2. Vermijd zoveel mogelijk de bebouwde kom van Zoetermeer.
 3. Vermijd voetpaden, drukke wegen, gevaarlijke kruispunten en stoplichten. Plaats, indien nodig,begeleiders op gevaarlijke punten.
 4. Een goede jacht wordt gekenmerkt door veiligheid, duidelijkheid en eenvoud.
 5. Probeer een voorgaande jacht niet te overtreffen in lengte en duur.
 6. Bedenk geen ‘geintjes’ en verzin geen controles; een goede jacht uitzetten is al moeilijk genoeg.
 7. Zorg voor toestemming van eigenaren om bij hen door het land te gaan.
 8. Zet de jacht pas zondagochtend uit. Dit voorkomt zoeken op zaterdagmiddag en geeft duidelijke verse pijlen. Gebruik bij droog weer gewoon wit kalkkrijt, bij slecht weer kan je het beste wit vetkrijt gebruiken.
 9. Pas de jacht aan de weersomstandigheden aan.
 10. Zorg voor een goede combinatie van “zoek”- en “gaan”-pijlen.
 11. Plaats geen controle vlak voor de vos.
 12. Laat controle posten niet een uur in de kou staan!!

** TENSLOTTE ENKELE WENKEN VOOR DE VOSSEJAGER ZELF**

 • Als vossejager blijf je gewoon een deelnemer in het verkeer. Profileer je niet als alleenheerser op de weg.
 • Deelname geschiedt geheel op eigen risico.
 • Er is al genoeg leed in de wereld, zie het vossejagen dus vooral als een spelletje
Advertenties